სენსორები, Transducers

სენსორი არის აღმოჩენის მოწყობილობა, რომელიც შეიძლება იგრძნოს იზომება ინფორმაცია და შეიძლება გამომავალი, გადაცემა, დამუშავება, შენახვა, არიან, ჩანაწერი და კონტროლი თექის ინფორმაცია.